ABOUT US

AirXCoffee là nhà sản xuất thành phẩm từ bã cà phê DUY NHẤT tại Việt Nam. Với phòng lab riêng và nhà máy đặt tại KCN Thái Hòa, AirX luôn sẵn sàng thiết kế giải pháp bền vững cho các vấn đề của doanh nghiệp với chi phí tối ưu nhất.

Thay thế vai trò của nhựa
Thay thế vai trò của nhựa
Giảm CO2, GHG, gây hiệu ứng nhà kính
Giảm CO2, GHG, gây hiệu ứng nhà kính
Giảm phụ thuộc vào nguyên nguyên liệu hóa thạch
Giảm phụ thuộc vào nguyên nguyên liệu hóa thạch
Khả năng tái chế 100%
Khả năng tái chế 100%

ỨNG DỤNG